Ürünlerimiz

Dikey Sera

Topraksız tarım yapan çiftçilerimiz ile görüşmelerimiz sonucu topraksız tarım sistemindeki problemleri çözen yeni tasarımlar hazırlamaktayız. Tasarımlarımızın görseli patent sürecinde olduğu için şuan paylaşılamamaktadır.
www.dikeysera.com

Topraksız Yem Sistemi

Hayvancılık yapan çiftçilerimiz ile görüşmelerimiz sonucu kabayem ve kesifyem sistemlerindeki problemleri çözen yeni topraksız yem sistemi geliştirmekteyiz. Tasarımlarımızın görseli patent sürecinde olduğu için şuan paylaşılamamaktadır.
www.kabayem.com

Topraksız Tarım Simülasyonu

Çocuklarımıza ve çiftçilerimize gerçek ortam hissiyatı sağlayacak şekilde tasarlanan eğitici ve uygulatıcı içerikli iş simülasyonudur. Tasarımlarımızın görseli patent sürecinde olduğu için şuan paylaşılamamaktadır.